Osvobození od DPH při prodeji podkrovního bytu

Datum: 25.09.2021

Dotaz:

Společnost, plátce DPH, koupila od fyzických osob bytový dům, který je rozdělen na jednotky (na byty) s ideálními spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy a pozemcích. K vymezení jednotek došlo již v roce 2007. Jednotlivé byty budou postupně opravovány. V budově je plánovaná také půdní vestavba. Ve stávající půdě budou realizovány stavební opravy, po jejich dokončení vznikne obytné podkroví – byt. K realizaci vestavby bylo vydáno v roce 2011 pravomocné stavební povolení. V průběhu let 2021-2022 dojde k opravám bytů a plánované půdní vestavbě. Po dokončení oprav budou byty a půdní vestavba prodány, fyzickým osobám. Může společnost při prodeji těchto jednotek uplatnit osvobození od DPH (§ 56 zákona o DPH)? Z prováděných oprav a vestavby nebude nárokována DPH.

Odpověď:

Dodání nemovitých věcí je dle § 56 odstavec 3 zákona o DPH osvobozeno od daně po uplynutí 5 let

a) od vydání

1. prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo

2. kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené vybrané nemovité věci, nebo

b) v případě, že se pro vybranou nemovitou věc nevydává kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, ode dne, kdy bylo započato

1. první užívání vybrané nemovité věci, nebo

2. užívání dokončené vybrané nemovité věci po podstatné změně; pokud byl k provedené podstatné změně této vybrané nemovité věci vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, postupuje se podle písmene a).

 

Prodej nově vybudované bytové jednotky z půdního prostoru bude podléhat kolaudačnímu souhlasu. Tato kolaudace rozběhne znovu pětiletou lhůtu, po kterou převod jednotky bude podléhat dani.

 

U ostatních pouze opravovaných bytových jednotek pětiletá lhůtu znovu rozebíhá podstatná změna stavby. Tento pojem není zákonem definován, vymezuje jej Informace Ministerstva financí. Mimo přístaveb a nástaveb se podstatnou změnou stavby rozumí stavební úpravy, které podléhají stavebnímu povolení či ohlášení a jejichž hodnota přesáhla 50% hodnoty stavby.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.