Osvobození od DPH při prodeji jednotky

Datum: 22.12.2019

Dotaz:

Společnost, plátce DPH, vlastní 100 let starý bytový dům (nerozdělený na jednotky). V roce 2017 provede v jednom bytě stavební úpravy spočívající v jeho modernizaci a rozdělení tohoto jednoho bytu na dva. Hodnota stavebních úprav nepřesáhla 50 % zjištěné ceny nebo 50 % směrné hodnoty daného bytu před jeho rozdělením. Dané stavební úpravy pravděpodobně podléhaly stavebnímu povolení nebo ohlášení, což společnost neprovedla. V roce 2018 byl celý bytový dům rozdělen na jednotky. V roce 2019 společnost prodává jednotky, které vznikly v roce 2017 rozdělením. Může společnost při prodeji těchto jednotek v roce 2019 uplatnit osvobození od DPH? Jsou splněny podmínky dle § 56 ZDPH účinného v roce 2017?

Odpověď:

Dle § 56 odstavec 3 přerušuje osvobození od daně na pět let pouze vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně nemovité věci.

Podstatnou změnou se dle GFŘ rozumí

  • nástavba o jedno či více podlaží, nebo
  • podlahová plocha se zvětší o 50 % oproti původní podlahové ploše před podstatnou změnou,
  • se jedná o nástavbu nebo přístavbu, opravy, údržbu a jiné stavební úpravy, které podléhají udělení kolaudačního souhlasu nebo ohlášení a současně jejich finanční hodnota přesahuje 50 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty před provedením stavební úpravy nemovité věci.

 

Tazatel uvádí, že k podstatné změně bytového domu nedošlo a proto bude převod bytových jednotek osvobozený od daně z přidané hodnoty.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.