Osvobození od DPH - dodání nemovité věci

Dotaz:

Dobrý den, klient prodává nebytovou jednotku, která byla zkolaudována v roce 2004 a v témže roce započalo její užívání. V tomto roce (2017) došlo k rekonstrukci (technickému zhodnocení) a následně má dojít k prodeji této jednotky. Při rekonstrukci byly uplatněny odpočty DPH na použitý stavební materiál. Je provedení tohoto technického zhodnocení překážkou při uplatnění osvobození při dodání dle §56,odst.3) zák.o DPH?

Odpověď:

Převod nebytové jednotky může být osvobozen, pokud dojde k prodeji po uplynutí 5ti let o první kolaudace, případně od poslední kolaudace po podstatné změně dokončené jednotky. Pro nemovité věci nabyté do konce roku 2012 platí lhůta tříletá - podle bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.
Pojem „podstatná změna stavby“ zákon nedefinuje a vymezuje jej Informace GFř. Podstatnou změnou stavby Generální finanční ředitelství rozumí:
• nástavba o více než jedno podlaží
• přístavba, kterou dojde k navýšení podlahové plochy stavby nebo jednotky o více než 50 % oproti původní podlahové ploše, a dále
• přístavba nebo nástavba, které nesplňují výše uvedené podmínky, opravy, údržby a jiné stavební úpravy a které
• podléhají udělení kolaudačního souhlasu nebo ohlášení a zároveň jejich finanční hodnota přesáhne
o 50 % zjištěné ceny (dle § 16 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,a o dani z nabytí nemovitých věcí)
nebo
o 50 % směrné hodnoty (dle § 15 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,a o dani z nabytí nemovitých věcí a dle návodu na zjištění orientační směrné hodnoty na webu GFř), lze-li ji stanovit před provedením stavební úpravy nemovité věci.

Převod nebytové jednotky uvedené tazatelem bude osvobozen, pokud rekonstrukce provedená v roce 2017 nebyla „podstatnou změnou stavby“.
Při osvobozeném prodeji bude mít plátce DPH povinnost vrátit daň z přidané hodnoty uplatněnou při rekonstrukci způsobem upraveným v § 78a zákona o DPH.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.