Oprava provozovny, která není v majetku sdružení FO

Dotaz:

• Sdružení lakýrníků, DE, plátci DPH, FO - otec + syn + syn má provozovnu v nemovitosti, která patří oběma synům 1/2 + 1/2 a není zavedena v podnikání žádného syna. Účetnictví vede otec. • Lze tuto provozovnu pro sdružení opravit a tedy zhodnotit? • Oprava je plánována ve výši Kč 500.000. • Je třeba udělat znalecký posudek na nemovitost, zařadit potom do podnikání a teprve opravit? • Každý ze synů si zařadí do svého účetnictví ½ z odhadu nemovitosti, která se bude navyšovat o hodnotu prováděné opravy • Každý bude tuto svoji polovinu odepisovat? • Daňové doklady za opravu budou na jednoho bratra a ten druhému bratrovi ½ přefakturuje a každý si dá ½ DPH na odpočet? • Jak problém řešit ve sdružení 2018 a jak v roce 2019????) Nebo lze řešit formou pronájmu? Děkuji.

Odpověď:

Stavební zásahy na nemovité věci je z pohledu daně z příjmu nutné rozlišovat na opravy a technické zhodnocení.

  • Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
  • Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily částku 40 000 Kč.

 

Technické zhodnocení se odečítá od daňového základu prostřednictvím daňových odpisů a opravy přímo, ale jen u majetku, který je vložen do obchodního majetku podnikatele.

Postup stanovení vstupní ceny při vložení majetku do obchodního majetku je upraven v § 29 ZDP. Při úplatném pořízení nemovitého majetku je závislý na počtu let, které uplynuly od jeho pořízení.

Majetek vkládaný do obchodního majetku do pěti let od pořízení se zařazuje v pořizovací ceně navýšené o prokazatelně vynaložené opravy a technická zhodnocení. Starší majetek se zařazuje do obchodního majetku v ceně stanovené znaleckým posudkem. Nemovitost využívanou pro podnikání bude odepisovat každý ze spoluvlastníků z jedné poloviny a náklady i odpočet DPH i rozdělí rovným dílem. V rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) si odpisy i odpočet DPH rozdělí na společníky společnosti přefakturováním.

 

Zákon o dani z přidané hodnoty upravoval pravidla pro rozdělování DPH ve společnosti do 30.6.2017. Po tomto datu byly veškeré ustanovení týkající se společnosti ze zákona o DPH vypuštěny. Starý systém rozdělování DPH mohou společnosti, které tento způsob využívaly do 30.6.2017 používat i nadále, ale pouze do 31.12.2018. Po tomto datu nemá společnost žádné výjimky ze zákona o DPH a daň si bude muset uplatňovat každý účastník společnosti samostatně, tak jako by se jednalo o samostatné podnikatele.

Nájem nemovité věci vidím značně problematický, protože není možné uzavírat sám ze sebou, tedy i se společností, které je pronajímatel sám společníkem.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA