Oprava nebo TZ oplocení

Datum: 11.03.2021

Dotaz:

Dobrý den, FO, plátce DPH vedoucí DE, vlastní nemovitost, zařazenou do svého majetku, pronajímá dle §7. V minulém roce nechal na své náklady opravit plot, který k nemovitosti patří. a) byla provedena oprava podezdívky kamenného plotu, jednalo se o vyzdění kamenného plotu do původního stavu, izolace apod., nebyl změněn účel stavby, částka nad 40 tis Kč, dáno jako oprava b) na tuto podezdívku byl namontován nový ocelový plot , zabetonování nových sloupků, původní sloupky ze stejného místa byly odstraněny, výplň tahokov,ocel - původní plot byl rámový s drátěným výpletem - je možno posoudit také jako opravu? c) k ocelovému plotu bude zhotovena nová ocelová pojezdová brána, původní brána byla klasická, železná, ručně otevírací - zde bych zadala jako TZ Prosím o posouzení zda se u jednotlivých bodu jedná o TZ či opravu. Doplním, že oplocení bohužel nebylo historicky před 20 lety zařazeno zvlášť při koupi tohoto majetku, ale vše bylo zaevidováno jako stavba v 5.odp. sk. Děkuji

Odpověď:

Technickým zhodnocením rozumí zákon výdaje vynaložené mimo jiné na změnu technických parametrů nebo na rozšíření vybavenosti a použitelnosti majetku. Výjimkou jsou situace, kdy změnu technických parametrů nutně přináší technický pokrok. Jinými slovy, pokud poplatník nahradí původní materiál prokazatelně nejbližším materiálem na trhu (např. proto, že původní materiál se již nevyrábí), taková náhrada nebude mít sama o sobě za následek technické zhodnocení ve smyslu § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů.

 

Na rozdíl od technického zhodnocení se opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Výdaje vynaložené na opravy a údržbu odečte poplatník přímo od svého daňového základu, technické zhodnocení se uplatní prostřednictvím odpisů. Zvláštní režim mají opravy, vyvolané prováděným technickým zhodnocením. Výdaje na opravy prováděné v souvislosti s technickým zhodnocením zvyšují zůstatkovou cenu majetku stejně jako technické zhodnocení.

 

Výdaje vynaložené na výměnu ručně otevírané brány za elektricky ovládanou, budou technickým zhodnocením vždy. Ostatní výdaje je obtížné bez znalosti konkrétního provedení posoudit. Dochází výměnou drátěného pletiva za výplň z tahokovu ke změně technických parametrů oplocení? Jako technický parametr plotu lze posuzovat jeho vlastnosti jako například výšku oplocení, jeho pevnost a průhlednost.

Při záporné odpovědi na položenou otázku lze vynaložené náklady posoudit jako opravu. Pokud došlo ke změně parametrů, jedná se o technické zhodnocení a oprava podezdívky bude vyvolaná provedeným technickým zhodnocením.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.