Oprava kráceného odpočtu

Dotaz:

Plátce DPH (fyzická osoba) má nemovitost č. 1, kterou už několik let pronajímá plátcům i neplátcům a odpočty DPH krátí koeficientem. V roce 2017 koupil další nemovitost č. 2 a začal ji opravovat. Zpočátku nebylo jasné, jestli nemovitost bude pronajímat plátcům, neplátcům nebo ji sám komerčně provozovat jako Fit centrum. Všechny odpočty byly dosud kráceny koeficientem. V současné době se rozhodl nemovitost č. 2 provozovat komerčně sám a na výstupu bude odvádět DPH. Nemovitost ještě není úplně dokončená. • Jak a kdy provést opravu kráceného odpočtu DPH u vstupů vztahujících se k nemovitosti č. 2? • Až po dokončení a uvedení do užívání nebo hned? • Opravu provést dodatečnými daňovými přiznáními za jednotlivé měsíce nebo dokladem o použití dle § 32 zákona o DPH?

Odpověď:

Doklad o použití lze vystavit pouze na plnění uvedená v § 32 odstavec 1. Jedná se o následující:

  • Použití hmotného majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností.
  • Uvedení dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání.
  • Zdaňování vratných obalů na konci kalendářního, resp. hospodářského roku.
  • Poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce.

 

Zákon o DPH také upravuje postup při změně využití dlouhodobého majetku, včetně majetku vytvořeného vlastní činností. U oprav (služeb) speciální úprava v zákoně o DPH chybí, proto je možné opravu již uplatněného odpočtu v krácené výši provést pouze v dodatečném daňovém přiznání, přičemž není nutné čekat na dokončení prací.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.