Okamžik zařazení stavby do užívání

Datum: 15.11.2018

Dotaz:

1. Právnická osoba zakoupila stavbu, kde právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly 10.9.2018. Po tomto datu bylo ještě účtováno o vedlejších pořizovacích nákladech, např. poplatek banky za poskytnutí úvěru a daň z nabytí nemovitých věcí. Může účetní jednotka zařadit stavbu do užívání ke dni 10.9. nebo až ke dni posledního zaúčtování vedlejších pořizovacích nákladů? 2. Pokud s.r.o. zakoupí nemovitost, provede technické zhodnocení a nemovitost prodá, lze zařadit tuto nemovitost do užívání ke dni vkladu do katastru nemovitostí?

Odpověď:

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o této nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Právnická osoba stavbu zařadí do majetku ke dni právních účinků vkladu do katastru. Na náklady, které vzniknou po tomto datu lze vytvořit dohadné položky, případně je účtovat jako zvýšení vstupní ceny.

Ke dni doručení návrhu na vklad o katastru nemovitostí bude zařazena i nemovitosti, kterou poplatník následně technicky zhodnotí a prodá. Při prodeji bude nemovitá věc vyřazena opět ke dni právních účinků vkladu do KN. Pokud v období mezi podáním návrhu na vklad a provedením vkladu nastane rozvahový den, uvede se podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.