Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku

Dotaz:

Naše společnost provedla rekonstrukci šaten. Mimo stavební práce jsme zakoupili 20 ks šatních skříněk, které jsou napojené na klimatizaci, resp. klimatizace se v rámci rekonstrukce pořizovala pouze pro šatní skříňky. Předpokládám, že klimatizace je samostatná movitá věc, která patří do 3 odpisové skupiny včetně el. rozvodů ? Jak to bude s šatními skříňkami, které stály 120 tis. Kč - lze jej jednorázově odepsat jednorázově, protože jedna skříňka vyjde na cca 6 tis. Kč, nebo se musí odepisovat jako soubor? Skříňky lze používat i bez klimatizace, samozřejmě nyní jsou spojeny s klimatizací .

Odpověď:

Klimatizace sloužící šatním skříňkám může být dle provedení buď:

  • Samostatnou movitou věcí
  • Součástí šatních skříněk
  • Součástí stavby společně se skříňkami.

Zákon o daních z příjmů má pro součásti věci zvláštní úpravu, odlišující se od občanského zákoníku a stavebních předpisů. Z pohledu daně z příjmů nutno vycházet z ustanovení § 26 odst. 2 a z odkazu +++++) z Přílohy č. 1. Otázku zařazení klimatizace řešil také Nejvyšší správní soud například v rozhodnutí čj. 5 Afs 3/2010-144.

Zjednodušeně je pro daně z příjmů součástí stavby to, co umožňuje funkci a účel stavby a co je

se stavebním dílem pevně spojeno. Naopak, za samostatné movité věci se považují i předměty,

které se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

Klimatizace sloužící jen a pouze šatním skříňkám bude jejich součástí. Pokud jsou šatní skřínky spolu s klimatizací umístěny například v šatně sportovní haly, budou součástí budovy, protože umožňují funkci stavby. Naopak pokud šatní skřínky spolu s klimatizací budou umístěny v budově, pro kterou stavební či hygienické předpisy podobné zařízení nepředepisují, mohou být skřínky zařazeny jako samostatná movitá věc.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.