Odstranění stavby

Dotaz:

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby?. Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Odpověď:

Po demolici vyřadí účetní jednotka stavbu ze svého účetnictví. Zápisem 081/021 dojde k vyřazení oprávek a účetní zůstatková cena bude zaúčtována do nákladů. V případě, že je stavba likvidována v souvislosti s budováním nového stavebního díla, stane se účetní zůstatková cena součástí vstupní ceny nového stavebního díla.

Ve zdaňovacím období, ve kterém dojde k vyřazení stavby, se uplatní daňové odpisy v poloviční výši. Daňová zůstatková cena obdobně jako účetní ZC vstoupí do „daňové“ vstupní ceny nového stavebního díla. V případě, že se nová stavba budovat nebude, bude daňová zůstatková cena, při dodržení obecných požadavků viz § 24 odstavec 1 zákona o daních z příjmů, snižovat daňový základ.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.