Odpočet DPH u bytového domu

Datum: 22.09.2021

Dotaz:

Výrobní a obchodní s. r. o. má možnost koupit nový bytový dům o 20 bytech. Část bytů bude pronajímat jako plnění osvobozená od DPH a část bytů bude ponechána pro zaměstnance s. r. o. na ubytování při jejich pracovních cestách. Bude mít společnost při pořízení domu nárok na plný odpočet DPH a následně po dobu 10 let provádět úpravu odpočtu?

Odpověď:

Ano, společnost bude mít při pořízení bytového domu plný nárok na odpočet. Následně po dobu 10ti let bude provádět úpravu odpočtu dle § 78a zákona o DPH, při splnění těchto podmínek:

  1. Krátící koeficient vypočtený dle § 76 zákona o DPH je v roce pořízení bytového domu roven 100%
  2. Bytový dům bude plně používán pro ekonomické činnosti. Ekonomickou činností jsou obě činnosti uváděné tazatelem (nájem i ubytování zaměstnanců při pracovních cestách). Naopak případné bezplatné ubytování zaměstnance, které nesouvisí s pracovní cestou se za ekonomickou činnost nepovažuje. Plátce daně by byl mimo krátícího koeficientu nucen používat poměrový koeficient dle § 75 zákona o DPH.

Krátící koeficient se velice zjednodušeně vypočte jako poměr uskutečněných plnění s nárokem na odpočet a veškerých uskutečněných plnění. Tento krátící koeficient vypočtený v každém z následujících 10ti let se porovná s koeficientem vypočteným v roce pořízení budovy. Bude-li rozdíl větší než 10% upraví se 1/10 uplatněného nároku na odpočet o vypočtený rozdíl.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.