Odpočet DPH při registraci

Datum: 21.03.2022

Dotaz:

Dobrý den, společnost se stane od dubna 2022 plátcem DPH. V průběhu předešlých 12 měsíců pořídila nemovitost ve zchátralém stavu (od neplátce) a začala ji opravovat (plátci). Náklady na pořízení nemovitosti i opravách jsou zatím evidovány na účtu 042. Předpokládané zařazení nemovitosti do užívání bude v prosinci 2022. První dotaz: Může si společnost v rámci prvního přiznání nárokovat DPH ze všech nákladových faktur týkajících se nemovitosti? Druhý dotaz se týká následného desetiletého testu resp. event. úpravy odpočtu: Kdyby společnost zařadila majetek v prosinci 2022 do užívání, ale prakticky by se například první rok nebo dva s nemovitostí nijak nepodnikalo a hledali se nájemci, začal by běžet tento desetiletý test již od prosince 2022?

Odpověď:

Zákon o DPH v § 79 umožňuje osobě, která se stane plátcem uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého zdanitelného plnění, pokud toto plnění pořídila v období 12ti po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a je ke dni, kdy se tato osoba stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.

Přijatá zdanitelná plnění nejsou blíže specifikována, s výjimkou podmínky, že musejí být součástí obchodního majetku plátce. Zahrnují tak bezesporu i přijaté služby, jestliže se stávají součástí dlouhodobého hmotného majetku. Součástí majetku zůstanou hmotné výsledky služeb, například výměna oken, oprava střešní krytiny nebo zateplení budovy. Na straně druhé zůstanou u některých služeb pochybnosti například nátěry, napastování podlahy apod. U některých služeb, které se ihned spotřebují jako je poradenství, nájem apod., budou-li přijaty před datem, kdy se daná osoba stala plátcem, nárok na odpočet při změně režimu uplatnit nelze, neboť takové služby se součástí obchodního majetku nestanou.

Takto uplatněný odpočet podléhá úpravě, pokud v desetileté lhůtě dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku. Lhůta pro opravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl majetek pořízen. Případné nevyužívání objektu nemá na běh lhůty vliv.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.