Odpočet DPH při pořízení bytového prostoru k pronájmu

Dotaz:

Společnost, plátce DPH, kupuje nový apartmán, který zvažuje dlouhodobě pronajímat plátci DPH. Kupní smlouva je uzavřena na koupi "bytové jednotky" a je v ní uvedena kupní cena + 15% DPH. V KN je tato nemovitost vedena jako "objekt občanské vybavenosti" a prodávající řeší "převod na bytový dům", tudíž přepis na kupujícího bude ještě nějakou dobu trvat. Nicméně kupující už hradí na své náklady některé dodělávky v apartmánu - instalace kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Protože se jedná o služby v režimu PDP - kupující z dodavatelských faktur odvádí 15% DPH, ale prozatím jej nenárokuje. Tyto částky budou navyšovat vstupní cenu apartmánu s možností dodatečného nároku na odpočet DPH? Dále je nakupováno i vybavení - postele, příbory atd. - je možno u těchto faktur uplatňovat DPH nebo až po zápisu vlastníka do KN? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dlouhodobý nájem je plátce oprávněn zdaňovat pouze, pokud je nájemce plátcem DPH a současně nájemce využívá předmět nájmu k uskutečňování ekonomické činnosti. Obvykle pronajímatelé zapomínají, že ubytování zaměstnanců není ekonomickou činností nájemce a nájem by měl být účtován osvobozený od DPH.

Od roku 2021 bude po novele zákona o DPH nájem obytných prostor vždy povinně osvobozen od daně a z toho důvodu nebude mít vlastník nárok na odpočet DPH při pořízení nemovitosti.

Pokud by tazatel výše uvedené podmínky nároku na odpočet splňoval, může uplatnit nárok na odpočet z plnění, které nakupuje za účelem příprav apartmánu včetně nákupu vybavení v době před zápisem do katastru nemovitosti. Musí být však splněna podmínka § 72 odstavec 1 zákona o DPH a to, že je apartmány bude možné pronajímat s DPH. Při osvobozeném nájmů bude mít plátce povinnost uplatněné DPH v poměrné výši vrátit.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.