Odpisy zděděného bytu

Datum: 01.02.2021

Dotaz:

Je možno u pronájmu zděděného bytu uplatňovat odpisy z ceny bytu stanovené pro dědické řízení? Pronájem byl zahájen půl roku po ukončení dědického řízení.

Odpověď:

Ano, u příjmů z nájmu zděděného bytu je možno uplatňovat odpisy. Odpisy se vypočtou ze vstupní ceny. Tou je v případě fyzických osob - dědiců, cena určená dle zákona o oceňováním majetku (cena obvyklá) ke dni úmrtí zůstavitele, pokud od nabytí neuplynula doba delší než 5 let. Takto stanovená cena se dále zvyšuje o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení. Cena stanovená pro účely dědického řízení je cenou obvyklou a jako základ pro výpočet odpisů se používá.

Je-li doba od nabytí delší než 5 let, stanovují fyzické osoby vstupní cenu znaleckým posudkem ke dni započetí nájmu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.