Odpisy majetku u neúčinné kupní smlouvy v insolvenci

Datum: 26.05.2020

Dotaz:

Společnost Novak, s. r. o. koupila v roce 2014 bagr Liebherr (kupní smlouva, cena uhrazena). V letech 2014-2018 prováděla odpisy. Prodávající byl již v době prodeje v insolvenci. Prodej majetku byl insolvenčním správcem napadnut u soudu a v roce 2020 bylo soudem rozhodnuto, že se jednalo o neúčinný právní úkon a kupující je povinen majetek vrátit. Jak správně postupovat především z hlediska odpisů - měli jsme nárok uplatňovat odpisy do daňových nákladů? Nebo musíme podat dodatečná daňová přiznání za předchozí roky a zvýšit základ daně o uplatněné odpisy? Jak řešit DPH, v roce 2014 jsme uplatnili nárok na odpočet, musíme nyní DPH odvést?

Odpověď:

Právní úkony, kterými dlužník v insolvenci zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných, jsou dle § 235 insolvenčního zákona právní úkony neúčinné. Neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost, proto po celou dobu odpisování byl kupující vlastníkem bagru a v souladu s § 28 zákona o daních z příjmů mohl uplatňovat daňové odpisy.

Při vrácení již odepsaného stroje dojde k jeho vyřazení z účetnictví bez daňových dopadů. Vyřazením stroje dochází z pohledu zákona o DPH k použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Zde má plátce povinnost vrátit poměrnou část uplatněné DPH. Lhůta pro vrácení daně u movitého majetku je 5 let. U majetku pořízeného v roce 2014 pětiletá lhůta již uběhla, proto vrácení stroje nebude mít vliv ani na odvod daně z přidané hodnoty.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.