Odpis nemovitosti při nezahájení odpisů ve druhém roce technického zhodnocování

Dotaz:

Klient pořídil skladovací halu. V roce pořízení začal pronajímat, zároveň provedl technické zhodnocení, toto se stalo součástí pořizovací ceny. V dalším roce provedl další technické zhodnocení a zároveň chce zahájit odepisování. Jedná se o 1. rok odepisování pro zvýšenou vstupní cenu, nebo i toto technické zhodnocení přičteme ke vstupní ceně a zahájíme odepisování v 1. roce?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů rozlišuje případy, kdy je technické zhodnocení součástí vstupní ceny a případy, kdy technické zhodnocení vstupní, případně zůstatkovou cenu zvyšuje.
U nemovitého majetku ve vlastnictví fyzické osoby pořízeného v době kratší než 5 let před započetím pronájmu jsou součástí vstupní ceny veškeré výdaje na opravy a technická zhodnocení vynaložené do doby zahájení pronájmu. Proto technické zhodnocení provedené před započetím pronájmu bude součástí pořizovací ceny dle § 29 odstavec 1) písmeno a) zákona o daních z příjmů.
Technické zhodnocení provedené v prvním roce odepisování bude také součástí vstupní ceny a to podle § 29 odstavec 1) první věta in fine, dle které je součástí vstupní ceny i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování.

Z toho důvodu se použije pro výpočet odpisů sazba pro odepisování v prvním roce. Sazba pro odepisování ze zvýšené zůstatkové ceny se použije až v následující letech, kdy každé další technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dle § 29 odstavec 3 zákona o daních z příjmů.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.