Odměny z veřejných soutěží

Datum: 12.01.2004

Dotaz:

Prosím o sdělení, jakým způsobem se zdaňuje odměna ze soutěže pořádané naší firmou.
Pravidla jsou jednoduchá, ten kdo zada za kalendarni mesic nejvice softwarovych zaznamu do databaze vyhraje 6.000 Kc atd.

Odpověď:

Odměny ze soutěží

Zákon o dani z příjmů rozlišuje několik druhů soutěží:

1) Veřejné soutěže
Veřejnou soutěží se rozumí soutěž pořádaná podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Občanský zákoník stanoví, že vyhlásí-li fyzická nebo právnická osoba veřejnou soutěž na určité dílo nebo výkon, musí ve vyhlášení uvést přesné vymezení předmětu a lhůty soutěže, výši cen a ostatní soutěžní podmínky; rovněž musí vyhlásit, kdo, v jaké lhůtě a podle jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění. Vyhlašovatel soutěže je povinen poskytnout ceny vyhlášené veřejnou soutěží těm, kteří podle provedeného ocenění splnili podmínky soutěže určené pro udílení cen. Bylo-li dosaženo výsledku činností několika soutěžících, rozdělí se cena, nebyl-li vyhlášen jiný postup a jestliže nedojde k dohodě, podle toho, v jakém poměru se každý na dosaženém výsledku podílel. Veřejnou soutěž lze odvolat jen ze závažných důvodů. Odvolání se musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže, nebo jiným stejně účinným způsobem. Dojde-li k odvolání veřejné soutěže, vyhlašovatel soutěže je povinen poskytnout přiměřené odškodnění soutěžícím, kteří před odvoláním soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili. Na toto právo musí vyhlašovatel soutěže soutěžící při odvolání soutěže upozornit.
2) Sportovní soutěže
3) Soutěže v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže
Mezi tyto soutěže bude patřit například: soutěž MISS, Gladiátor, Milionář, nebo např. soutěž dealerů, nebo soutěž zprostředkovatelů spoření.
Vaše soutěž by sem patřila, kdyby v podmínkách soutěže bylo nějaké omezení, kdo se soutěže může zúčastnit – například ti co vlastní počítač s linuxem
4) Reklamní soutěže a slosování
5) a další v tuto chvíli nepodstatné

Zákon říká, že ceny z těchto soutěží jsou zdaňovány 20ti% srážkovou daní s určitými výjimkami
A) Od daně jsou osvobozeny ceny v hodnotě do 10 000 Kč z:
· ceny z veřejných soutěží (viz bod 1)
· sportovních soutěží (viz bod 2)
· reklamní soutěže (viz bod 4)
Osvobozeny nejsou soutěže u nichž je okruh soutěžících omezen (viz bod 3)

B) Pokud se soutěže účastní podnikatel, který podniká v oboru soutěže (architekt se přihlásí do soutěže o projekt čehosi) potom příjem není osvobozen a příjem si zdaní sám podnikatel na svém daňovém přiznání

C) Soutěže se zúčastní váš zaměstnanec, který má v náplni práce to co je předmětem soutěže. V tomto případě bude odměna součástí jeho mzdy.

Závěr:
Odměny z veřejných soutěží do 10 000 Kč jsou od daně z příjmu osvobozeny a zároveň jsou daňovým nákladem pro vyhlašovatele soutěže. Cena vyšší než 10 000 Kč by podléhala srážkové dani 20%.Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.