Odměna likvidátora bytového družstva - zdanění

Datum: 27.01.2022

Dotaz:

Máme bytové družstvo v likvidaci. Jak se postupuje ohledně odměny likvidátora? Chápu, že jde o příjem podle § 6 z důvodu výkonu funkce. Musíme se přihlásit jako firma na sociální a zdravotní a zaplatit sociální i zdravotní odvody za zaměstnance i zaměstnavatele a k jakému datu, jen k tomu měsíci kdy to vyplatíme?

Odpověď:

Odměna likvidátora je považována za příjem ze závislé činnosti a její výplata podléhá dani z příjmů i zdravotnímu pojištění.

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení v § 3 odstavec 1 písmeno b) bod 17 považuje likvidátory také za zaměstnance. Příjem likvidátorů proto odvodům sociálního pojištění podléhá, přičemž účast na pojistném vzniká až při překročení hranice příjmu 3 499 Kč hrubého v kalendářním měsíci. Po překročení této hranice vzniká zaměstnavateli povinnost likvidátora k sociálnímu pojištění přihlásit.

Termíny úhrady pojistného a daně jsou shodné s termíny odvodů za běžné zaměstnance. Zdravotní, sociální pojištění a zálohová daň do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Odvod srážkové daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla povinnost provést srážku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.