Odepisování zpevněné plochy k parkování vozidla

Datum: 23.10.2021

Dotaz:

Fyzická osoba (OSVČ), plátce DPH. Používá k podnikání prostor před rodinným domem, na parkování nákladního auta, který má v majetku firmy. Nyní si OSVČ zpevnil plochu k parkování betonem. Náklady na zpevnění plochy jsou v hodnotě do 80 tisíc. Pozemek, který zpevnil nemá v majetku firmy. Musí si vložit do majetku tuto část zpevněné plochy? Pokud ano, bude stačit hodnota 1,00 Kč ? V jaké odpisové skupině bude odepisovat ? Ještě předpokládám, že by měl z tohoto pozemku odvádět daň z nemovitosti ? Je ještě něco, co není uvedeno výše, nutno udělat, aby se náklady na zpevnění mohly dát do daňové evidence a uplatnit DPH z těchto dokladů ?

Odpověď:

Betonové parkoviště pro nákladní vozidla bývá obvykle stavebním dílem. Záleží na jeho provedení, zejména na mechanické odolnosti a stabilitě.

Zákon o daních z příjmů považuje stavební díla za hmotný majetek odepisovaný bez ohledu na jejich cenu. Stavby zpevněných ploch jsou zatříděny v Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC) pod kódem 211223 – Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací a daňově se odpisují v 5. odpisové skupině, a tedy 30 let.

Podmínkou daňového odepisování je vložení zpevněné plochy do obchodního majetku. Vstupní cena se určí dle § 29 zákona o daních z příjmů v závislosti na době mezi pořízením a vkladem do obchodního majetku. Pokud doba mezi pořízením a vkladem je kratší než 5 let jsou vstupní cenou vlastní náklady navýšené o prokazatelně vynaložené opravy a technická zhodnocení majetku.

Zpevněné plochy užívané pro podnikání mají z pohledu daně z nemovitých věcí vyšší sazbu daně než nezastavěný pozemek a v daňovém přiznání se vykazují na samostatném listu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.