Odepisování okapového chodníku

Datum: 21.07.2021

Dotaz:

Naše společnost v letošním roce prováděla opravu fasády. U této příležitosti jsme nechali zhotovit okapový chodníček, tzn. z jedné strany fasády jsme nechali nasypat menší kamínky, tyto jsou ohraničené obrubníky. Je možné náklady na zhotovení chodníčku uznat jednorázově do nákladů? Myslela jsem, že pozemek nelze zhodnotit, tudíž je toto náklad, ale slyšela jsem názor, že pokud je tam obrubník, už je to není jednorázový náklad, tzn. musíme odepisovat jako chodník (i když není pro lidi, ale aby netrpěla nová fasáda)?

Odpověď:

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Okapový chodník ohraničený zabetonovaným obrubníkem naplňuje znaky stavby a bude z pohledu zákona o daních z příjmů považován za hmotný majetek bez ohledu na jeho vstupní cenu. Vstupní cena hmotného majetku je do nákladů uplatňovaná na prostřednictvím odpisů, proto i okapový chodník bude nutno odepisovat.

Otázkou, je zda se bude jednat o samostatný hmotný majetek, nebo o technické zhodnocení budovy. Zákon o daních z příjmů stanoví, že nedílnou součástí stavebních děl jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla. Okapový chodník slouží k tomu, aby odvedl veškerou vodu od budovy a zabránil tedy efektivně tomu, aby na nemovitost působila vlhkost, která může být příčinou řady problémů. Okapové chodníky chrání stavbu před znehodnocením a bývají obvykle součástí dodávky budov. Proto jsou zpravidla součástí pořizovací ceny budovy. Při dodatečném vybudování jsou výdaje na jejich vybudování považovány za technické zhodnocení budovy.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.