Odepisování autobusové zastávky

Datum: 19.09.2019

Dotaz:

Přístřešek typu autobusová zastávka (ocelová nosná konstrukce, zastřešení plykarbonátem, skleněné stěny ze tří stran od výše 20 cm nad zemí) je uchycen šrouby do 4 betonových patek, není napojen na žádné sítě. Mají betonové patky charakter „pevného základu“? Z hlediska zákona o daních z příjmů – jedná se o stavbu ve 2. nebo v 5. daňové odpisové skupině? Z hlediska zákona o dani z nemovitých věcí – jedná se o zdanitelnou stavbu?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů zahrnuje stavby bez ohledu na výši vstupní ceny mezi hmotný majetek. Stavbou se dle § 2 odstavec 3 stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Z výše uvedené definice vyplývá, že i autobusová zastávka založená na pevných betonových patkách bude považována za stavbu a její vstupní cenu bude nutné odepisovat. Kovové montované stavby jsou v příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů zařazeny v položce 3-5 ve třetí odpisové skupině. Zařazení konkrétní stavby do odpisové skupiny doporučujeme konzultovat s odborníkem zabývajícím zatřiďováním majetku, například www.siakzlin.cz.

Z pohledu daně z nemovitých věcí, jsou předmětem daně tzv. zdanitelné stavby, kterými zákon rozumí budovy a určité inženýrské stavby. Budovou je nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Autobusová zastávka není obvykle obvodovými stěnami uzavřena a tak nebude z pohledu daně z nemovitých věcí předmětem daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.