Ocenění budov a pozemků zakoupených za jednu cenu

Datum: 03.10.2022

Dotaz:

Dobrý den, společnost zakoupila podnikatelský areál za celkovou cenu necelých 12 mil. Kč, kupní cena byla dohodnuta jako souhrnná za všechny složky majetku (stavby a pozemky, část pozemků jsou zastavěné plochy a nádvoří, jejichž součástí je stavba). Pro účely ocenění v účetnictví vypracoval znalec posudek, kde jednotlivé složky majetku ocenil cenou zjištěnou dle vyhlášky o oceňování majetku, souhrnná cena areálu dle cenového předpisu činí 21 mil. Kč. Můžeme tento posudek využít pro poměrné rozúčtování kupní ceny areálu? Nemůže být problém, že ocenění cenou zjištěnou je téměř dvojnásobné oproti kupní ceně? Předem mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Postup rozúčtování pořizovací ceny při nabytí více majetku za jednu celkovou cenu je uveden v § 24 odstavec 3 písmeno b) zákona o účetnictví. Účetní jednotka ocení jednotlivé složky majetku poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny. K tomu účetní vyhláška č. 500/2002 Sb. dále udává v § 61a odstavec 3, že se při poměrném rozúčtování pořizovací ceny vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.

Rozdíl mezi skutečnou cenou a oceněním znalce není podstatný. Posudek pro poměrné rozúčtování kupní ceny využít můžete, postup bude v souladu se zákonem o účetnictvím.

Rozdíl mezi kupní cenou a cenou znaleckého posudku by se měl zkoumat z pohledu cen obvyklých v případech k převodu majetku mezi spojenými osobami.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.