Nedokončená výroba - stavba rodinného domu 6/2019

Dotaz:

Účtuje se ve stavebnictví k 31. 12. o rozpracované výrobě, pokud zakázka začala v létě a bude dokončena až další léto? Jedná se mi o stavbu rodinného domu. Anebo bude výnos celý až po předání zakázky?

Odpověď:

Účetnictví má být věrným obrazem skutečnosti, jeho úkolem je zobrazit to, co se ve skutečnosti stalo. Stavební firma bude o nedokončené výrobě účtovat ve všech případech, kdy k rozvahovému dni bude zakázka rozpracována (tj. jsou již vynaloženy skutečné náklady), ale není vyfakturováno (nejsou tedy účtovány žádné výnosy). V těchto situacích je nutné vždy účtovat o změně stavu nedokončené výroby, která je oceněna skutečně vynaloženými náklady na danou zakázku.

Nárůst nedokončené výroby se v účetnictví zachytí souvztažností MD 121/D 581. Výnos (tj. celková tržba) z předané zakázky bude vyúčtován v následujícím roce, kdy je zakázka dokončena, a dojde také ke snížení stavu nedokončené výroby (MD 581/D 121).

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.