Nárok na odpočet DPH z energií nepronajatého bytu

Datum: 30.10.2022

Dotaz:

OSVČ, plátce DPH má v obchodním majetku nemovitost. V části nemovitosti jsou dva byty, které pronajímá soukromníkům neplátcům DPH na bydlení. Nájem je osvobozený od daně bez nároku na odpočet. V 1. bytě energie platí pronajímatel (nárokuje si DPH) a přefakturovává je na nájemce (DPH na výstupu). U 2. bytu si nájemce energie přepsal na sebe a platil si je sám. Nyní v 8/22 byl nájemní vztah ve 2. bytě ukončen a pronajímatel musí byt opravit. Dát ho opět do provozuschopného stavu a pravděpobně od 1/2023 ho znovu pronajme. Nyní dělá opravy, kde předpokládám nemá nárok na odpočet. DPH. Musel ale zaplatit změnu připojení trvalého odběru u ČEZu a začít platit zálohy na plyn a elektřinu. Od 9/22 do 12/22 tyto zálohy nemá komu přefakturovat. Má zde z připojení a ze záloh nárok na odpočet DPH? Jedná se o daňově uznatelný výdaj?

Odpověď:

Výdaje vynaložené na energie spotřebované v době, kdy byt není pronajatý, jsou daňově uznatelné za předpokladu, že pronajímatel byt připravuje k opětovnému pronájmu. Přípravou se rozumí jak rekonstrukce bytu, tak i doba prokazatelného vyhledávání nového nájemce.

Z pohledu daně z přidané hodnoty poskytuje pronajímatel nájemci dvě plnění - nájem a související služby. Pro stanovení režimu DPH je nutno zkoumat, zda se jednaná o dvě samostatná plnění nebo zda je jedno plnění hlavní a druhé vedlejší. Evropský soudní dvůr například v rozhodnutí C – 349/96 Card Protection Plan uvedl, že vedlejší plnění nepředstavuje pro plátce účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. V rozhodnutí Madgett a Baldwin C -308/96 také ESD upozornil, že by hodnota plnění vedlejšího měla tvořit nevýznamnou část hodnoty plnění hlavního.

V běžných nájemních vztazích nejsou služby související s nájmem samy o sobě účelem uzavření nájemní smlouvy. Tyto služby obvykle jen umožňují optimálně využívat najatý prostor, proto naplňují znaky vedlejšího plnění a budou přebírat režim zdanění služby hlavní (nájmu) a budou od daně z přidané hodnoty osvobozeny. Pronajímatel přitom nemá u nákupu energií nárok na odpočet na vstupu. Nárok na odpočet nemá pronajímatel ani v době, kdy byty pronajaté nejsou.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.