Nákup a prodej nemovitosti - podnikání nebo ostatní příjem?

Datum: 12.08.2021

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat na správný postup. Nepodnikající osoba zakoupila nemovitost (před 3 lety) - dům, který zrekonstruovala. Vzhledem k minulosti a také záměru nemovitosti nakoupit, opravit a prodat, jí bylo sděleno, že si musí na tuto činnost založit živnost. Dříve tedy jako občan nemovitost nakoupil a po opravě prodal. Nyní po založením živnosti - nemovitost, kterou dříve koupila jako nepodnikající osoba, již tuto stejnou nemovitost musí prodat jako podnikatel s IČ a odvést sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů rozlišuje různé kategorie příjmu a každá kategorie příjmu má různý způsob zdanění. Příjem fyzické osoby prodávající zrekonstruovaný dům může být buď příjmem ze samostatné činnosti podle § 7 nebo ostatním příjmem dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Do kategorie příjmu ze samostatné činnosti patří mimo jiné i příjmy ze živnostenského podnikání, přičemž živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. V kategorii příjmů ze samostatné činnosti se zdaňují také příjmy z prodeje obchodního majetku poplatníka. Obchodním majetkem je část majetku, o kterém poplatník účtuje nebo ho uvádí v daňové evidenci.
Příjmy z podnikatelské činnosti zdaňované dle § 7 podléhají na rozdíl od ostatních příjmů odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

Pro určení správného druhu zdanění je třeba znát důvod nákupu a prodeje domu. Fyzická osoba, která provozuje soustavnou činnost (nakupuje, opravuje a prodává nemovitosti) jedná jako podnikatel. Příjmy z prodeje takových nemovitostí budou zdaňovány jako příjmy z podnikání včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění.  
Při posuzování soustavnosti je také důležitá skutečnost, že poplatník má v úmyslu tuto činnost opakovat. Nejedná se tedy o činnost nahodilou. Dle komentáře k živnostenskému zákoníku se za soustavnou se považuje i taková činnost, kdy si dosažení daného cíle vyžaduje delší dobu, například realizace stavby obchodního centra nebo průmyslového komplexu.
Pokud činnost nenaplňuje znaky podnikání, bude příjem zdaňován jako ostatní příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Ostatní příjmy odvodům zdravotního a sociálního pojištění nepodléhají.

 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.