Nákup pozemků a výstavba bytového domu

Dotaz:

Firma nakupuje pozemky za účelem nechat postavit na pozemcích bytový dům a po té jednotlivé byty pronajímat. V jakém okamžiku se účtují pozemky na účet 031.
Jeden z pozemků je veden jako vodní plocha-koryto vodního toku umělé.
Jsou pro tento druh pozemku stejná pravidla jako pro ostatní pozemky?
Při výstavbě bytového domu se veškeré náklady do okamžiku kolaudace účtují na účet 042 a dnem kolaudace se dům zařadí do dlouhodobého majetku a začne odpisovat.
Co je součástí vstupní ceny majetku určuje §47 vyhlášky č.500/2002 Sb. Je součástí vstupní ceny i podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu pro připojení odběrného místa k odběru elektřiny?
Setkala jsem se totiž s názorem, že tento podíl by nemusel vstupovat do vstupní ceny bytového domu. Děkuji Vám za odpověď

Odpověď:

Pozemky, které nejsou považovány za zásobu se evidují v rozvaze v aktivech pod položkou - B.II.1.1. Tomu odpovídá zaúčtování na účtu skupiny 03 obvykle na účet 031. Pozemky na tento účet účtují (zařazují) k datu právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
Pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha – koryto vodního toku umělé bude mít z pohledu účetních a daňových předpisů shodné zacházení jako ostatní pozemky. To znamená, že pozemek bude zařazen do majetku společnosti datem podání návrhu na vklad. Náklady na pořízení se neodepisují a výdajem se stávají až v okamžiku prodeje pozemku.
Podíl na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu bude zcela jistě součástí vstupní ceny nemovitého majetku, výslovně to stanovuje vyhláška č. 500/2002 Sb., v § 47 odstavec 1 písmeno h) bod 1.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA