Náklady související s pořízením DHM

Dotaz:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., v § 55 písm. e) ukládá do PC nově zřizovaného dlouhodobého majetku zahrnout zůstatkovou cenu vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení.
Co je míněno stavbou - vše co společnost vede na účtu 021, nebo pouze dle definice stavebního zákona nebo NOZ?
Společnost na účtu eviduje veřejná osvětlení, herní prvky, odpadkové koše, lavičky pevně spojené se zemí... ZC těchto vyřazených prvků, které se vyřadily z důvodu revitalizace prostranství, se zahrnuje do PC TZ nebo PC nového majetku?

Odpověď:

Stavbou se v účetních předpisech rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Tato definice vychází se stavebních předpisů a vyplývá to z poznámky pod čarou k § 14 odstavec 3 písmeno a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Z tohoto důvodu bude součástí pořizovacích nákladů nové stavby i zůstatková cena drobných staveb vyřazovaných v důsledku nové výstavby.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA