Náklady na opravu v souvislosti s pojistnou událostí u nezařazené budovy do majetku

Datum: 15.03.2023

Dotaz:

Společnosti vznikla pojistná událost na rozestavěné nemovitosti, která ještě není zkolaudována a zařazena do dl.majetku. Náklady na opravu v souvisl. s touto poj.událostí účtovat přímo do nákladů (účet 511) nebo do ceny pořízení této budovy (účet 042)? Plnění od pojišťovny v souvislosti s opravou účtovat na účet 648?

Odpověď:

Náklady na opravu NEJSOU dle § 47 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. součástí ocenění dlouhodobého majetku a účtují se přímo do nákladů. Výjimkou tvoří opravy, které byly vyvolány samotnou investiční akcí.

Opravou je činnost, kterou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava poškozené stavby způsobené živelnou událostí splňuje podmínky § 47 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vynaložené náklady nebudou součástí pořizovací ceny budovy.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.