Modernizace rozvaděče

Datum: 01.06.2021

Dotaz:

Firma provedla modernizaci rozvaděče v administrativní budově, aby mohla požádat o zvýšení příkonu energetickou společnost. Modernizace rozvaděče (jeho úprava pro vyšší příkon) cena 240 000 Kč je samostatným hmotných majetkem? Lze samostatně odpisovat? Pokud ano, je to 3. odpisová skupina nebo 4. odpisová skupina? Dále firma uhradila 120 000 Kč poplatek energetické společnosti za zvýšení příkonu (navýšení jističů) - tento poplatek zahrnout jako technické zhodnocení budovy?

Odpověď:

Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

Elektrický rozvaděč sloužící administrativní budově bude součástí budovy, neboť umožňuje její funkci. Modernizací rozvaděče, který je součástí stavby dochází k technickému zhodnocení administrativní budovy. Takto vynaložené náklady je nutno účtovat jako technické zhodnocení budovy.

Firma dále uhradila poplatek 120 000 Kč za zvýšení příkonu. Uvedený poplatek je stanoven energetickým zákonem č. 458/2000 stanovuje v § 28 odstavec 2 písmeno g), kde je oprávněným zákazníkům udělena povinnost podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu. Výpočet příspěvku je stanoven v prováděcí vyhlášce k energetickému zákonu.
Takto vynaložené náklady je nutno účtovat jako technické zhodnocení budovy. Vyplývá to z ustanovení § 47 odstavec 1 písmeno h) prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. V tomto předpisu je uvedeno, že součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení jsou mimo jiné náklady na úhradu podílu na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu.
 

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.