Místo plnění u provize za zprostředkování prodeje nemovitosti

Dotaz:

český subjekt, plátce DPH, vystavuje fakturu za zprostředkování prodeje nemovitosti, která se nachází na území čR. Odběratelem je firma ze Singapuru, která nemá v čR sídlo ani místo podnikání ani stálou provozovnu. Bude se tato služba považovat za službu spojenou s nemovitostí a česká firma uplatní DPH na výstupu?

Odpověď:

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 10 odstavec 1) stanovuje, že místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází.
Ustanovení dále upřesňuje prováděcí nařízení Rady EU.č 1042/2013, kde je k zprostředkovatelským službám uvedeno:
Služby související s nemovitostí podle článku 47 směrnice 2006/112/ES zahrnují pouze služby, které mají dostatečně přímou souvislost s danou nemovitostí, to se vztahuje zejména na tyto případy:
článek 31a odstavec 2) písmeno p) zprostředkování v případě prodeje, pachtu nebo pronájmu nemovitosti a při zřizování nebo převodu některých práv k nemovitosti nebo věcných práv k nemovitosti (a» již jsou nebo nejsou považována za hmotný majetek), kromě zprostředkování při poskytování ubytování v hotelech nebo místech s podobnou funkcí, jako jsou prázdninové tábory nebo místa upravená k využívání jako tábořiště, pokud zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby.
Lze tedy shrnout, že ze zákona o DPH i z nařízení RADY jednoznačně vyplývá, že zprostředkování prodeje nemovitosti je služba s místem plnění v čR a bude účtována vždy s DPH bez ohledu na to, komu je poskytována.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.