Majetek pro osobní potřebu společníka právnické osoby

Datum: 06.06.2022

Dotaz:

Právnická osoba, neplátce DPH, uskutečňuje jen osvobozené dlouhodobé pronájmy vlastních nemovitostí. Za jakých podmínek může jednu nemovitost, kterou dosud pronajímala (a odepisovala), nechat pro osobní potřebu společníků nebo jako investici, tzn., že už ji nebude používat k podnikání? Musí ji vyloučit z daňového odepisování a všechny související náklady vyloučí jako nedaňové? Jaký to bude mít vliv na případný budoucí prodej této nemovitosti?

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů považuje obchodní korporaci a její společníky za navzájem spojené osoby. Ceny sjednané mezi spojenými osobami se nesmí lišit od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Vlastník přenechává nemovitou věc k užívání obvykle uzavřením nájemní smlouvy. Cenu nájmu mezi právnickou osobou a společníkem je nutné stanovit ve výši obvyklého nájemného v daném místě a čase. O případný rozdíl může správce daně upravit základ daně při případné daňové kontrole.

Obchodní korporace nemůže vyřazovat majetek pro osobní potřebu, tak jako to známe u obchodního majetku fyzických osob. Společníkům lze majetek převádět například kupní smlouvou, nebo dle formy právnické osoby převodem jmění na společníka.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.