Koeficient DPH

Datum: 31.08.2018

Dotaz:

Společnost, plátce DPH, dále pronajímá plátcům i neplátcům DPH nebytové prostory, které má sama v nájmu a pronajímatel jí fakturuje nájemné včetně DPH. Odpočet DPH na vstupu z nájmu těchto nemovitostí uplatňuje buď v plné výši, nebo neuplatňuje, podle toho, zda fakturuje nájem plátci nebo neplátci. Dále má pronajatý sklad, který celkově používala pro svou ekonomickou činnost (jak plnění s nárokem, tak bez nároku) a pronajímatel také fakturuje nájem s DPH (používali jsme krácený odpočet DPH koeficientem). V roce 2017 a 2018 podnajmula 2/3 toho skladu neplátci DPH a z příjmů z tohoto pronájmu DPH na výstupu neodvádí. Jak to bude nyní s krácením DPH na vstupu u nájmu tohoto skladu? Je dostačující stále používat krácení koeficientem, nebo je nutné 1/3 odpočtu DPH na vstupu krátit koeficientem a 2/3 odpočtu DPH na vstupu neuplatňovat jako daňový odpočet?

Odpověď:

Tazatel má v pronájmu sklad. Budova je využívána k činnostem, ze kterých je odváděno DPH, ale také činnostem od daně z přidané hodnoty osvobozených. Jednou z osvobozených činností je i podnájem skladu neplátci DPH.

Při výpočtu nároku na odpočet daně na vstupu používá tazatel správně krátící koeficient dle § 76 zákona o DPH. Krátící koeficient vyjadřuje poměr mezi veškerými zdaňovanými a osvobozenými výstupy plátce.

Poměrový koeficient dle § 75 by měl plátce povinnost použít jen pokud by sklad využíval pro činnosti nesouvisející s jeho ekonomickou činností. Například pro soukromou potřebu. V takovém případě by DPH na vstupu nejprve zkrátil poměrem podlahové plochy sloužící k soukromým účelům a následně by na zbylou část uplatnil krátící koeficient.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.