Fond oprav a technické zhodnocení společných částí domu

Datum: 15.03.2023

Dotaz:

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: klient koupil bytovou jednotku za 1 200 000,-- Kč. Jeho podíl v SVJ je 7,1%. Tento byt pronajímá - §9. Na domě byla provedena revitalizace v hodnotě 4 000 000,-- Kč. Je možno zahrnout tuto částku v hodnotě 7,1% do technického zhodnocení bytu?

Odpověď:

Mezi provozní výdaje vlastníka jednotky patří mimo jiné příspěvky do fondu oprav hrazené na účet společenství vlastníků jednotek. Platby jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady. Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů. Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o daních z příjmů o výdaje zahrnuté do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno. O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou formou odpisů. Výši výdajů vynaložených na technické zhodnocení poplatníka se stanoví poměrem spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.