DPH a zpracování projektové dokumentace

Datum: 01.11.2004

Dotaz:

česká firma, plátce DPH vystavila zálohovou fakturu zahr. firmě, též plátci DPH do Německa na služby tech. Rázu (zpracování dokumentace, výkresů) v roce 2003. Je to velká zakázka, peníze v r. 2003 česká firma obdržela, ale v r. 2003 nic nevyfakturovala (do výnosů české firmy šla rozprac. výroba). V r. 2004 zakázku pro zahr. Firmu zpracovává spolu se třemi subdodavateli (2 českými firmami a jednou zahraniční). U českých firem uplatňuje odpočet DPH., u zahr. firmy daní jako příjemce služby.
Bude vypadat vyúčtování zálohové faktury vůči zahraniční firmě po změnách s DPH v 5/04tak, že bude zdaňovat příjemce služby § 10odst. 6 tj. zahraniční firma? Nedojde k nějakému daň. úniku české firmy? Vystaví česká firma konečnou fakturu v EUR bez DPH a objeví se v daňovém přiznání pouze na ř. 440? Popište problematiku z hlediska DPH, vyplnění daň. přiznání k DPH a vystavování faktur.

Odpověď:

Zákon o DPH stanovuje v § 9 a § 10 místa plnění pro různé druhy služeb. V ustanovení § 10 odstavec 1 je uvedeno, že za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby realitní kanceláře, odhadce nebo služby architekta a stavebního dozoru, se považuje místo, kde se nemovitost nachází.
Za službu vztahující se k nemovitosti se považuje také zpracování projektové dokumentace. Pokud je tedy zpracována projektová dokumentace k nemovitosti nacházející se na území Německa, je místo plnění v tomto státě.
Tuzemský plátce, který zpracoval dokumentaci, vyúčtuje tuto službu bez české daně z přidané hodnoty. Daň bude povinen přiznat odběratel registrovaný k dani v Německu. Tato povinnost vychází z německého zákona o DPH.
Tuzemský plátce nebude uvádět toto plnění v řádku 440. Do tohoto řádku se uvádí ostatní osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně. Služba „Zpracování projektové dokumentace“ k nemovitosti v Německu má místo plnění v Německu a z tohoto důvodu vůbec není předmětem daně v čR.
Tuzemský plátce uvede hodnotu této služby na daňovém přiznání pouze v souhrnném řádku č. 510
V případě subdodávek je nutno postupovat podobným způsobem. Subdodavatel dodává službu s místem plnění v Německu, plátci registrovanému k dani v české republice. Z titulu dodání těchto služeb nevznikne mezi uvedenými plátci žádné zdanitelné plnění v české republice.
Z pohledu německého zákona o DPH se jedná o dodávku pro osobu v Německu neregistrovanou k dani, a subdodavatel bude mít pravděpodobně povinnost se zaregistrovat k dani v Německu. Z tohoto důvodu doporučuji kontaktovat německého daňového poradce.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.