DPH u stavebních platů - právo stavby

Datum: 28.03.2023

Dotaz:

Klient dlouhodobě pronajímá nemovitou věc dle §56 zákona o DPH v režimu osvobození. Překračuje obrat pro plátcovství DPH. V roce 2017 podepsal jako vlastník Smlouvu o zřízení práva stavby na dobu určitou 50-ti let. Právo stavby bylo dohodnuto za úplatu formou pravidelných měsíčních splátek (Stavební plat). Měl se klient stát plátcem DPH v roce 2017 a odvést DPH z celé předpokládané částky trvání práva stavby a dále by měl jen plnění osvobozená od DPH nebo se má stát zpětně za poslední tři roky plátcem DPH (období, kdy je možné DPH doměřit) a odvést DPH z těchto měsíčních platů?

Odpověď:

Úplata za zřízení práva stavby se obecně zdaňuje dle § 21 odstavec 2 zákona o DPH jednorázově obvykle při předání pozemku do užívání stavebníkovi. Generální finanční ředitelství připouští v závěrech koordinačního výboru č. 589/24.11.21 i možnost zdaňovat stavební plat postupně, pokud je ze smluvních ujednání mezi vlastníkem a stavebníkem patrné, že vůlí obou stran je stavební platy zdaňovat měsíčně dle § 21 odst. 7 ZDPH jako dílčí plnění.

 

Zákon o DPH považuje právo stavby v § 4 odstavec 2 písmeno b) za zboží a úplata za zřízení práva stavby podléhá základní sazbě daně. Výjimkou je poskytnutí práva stavby, které již stavbu obsahuje a stavba splňuje podmínky pro osvobození uvedené v § 56 odstavec 3. Tj obsahuje stavbu kolaudovanou před více jak pěti lety.

 

Jestliže v uzavřené smlouvě o zřízení práva stavby není ujednáno měsíční zdaňování stavebního platu, překročil klient obrat okamžikem předání pozemku stavebníkovi a následující měsíc měl povinnost podat přihlášku k registraci k DPH. Povinnost odvést DPH z hodnoty práva stavby klientovi nevznikla, protože se stal plátcem DPH až od začátku druhého měsíce následujícím po měsíci překročení obratu.

Pokud vlastník a stavebník sjednali stavební plat jako dílčí plnění, stává se klient plátcem DPH při překročení obratu pro registraci k DPH. Do obratu se zahrne jak osvobozený nájem, tak i stavební plat.

V první variantě bude klient v daňových přiznáních uvádět pouze osvobozený nájem na řádku 50. V druhé variantě má povinnost zpětně za posledních 36 měsíců doplatit daň z přidané hodnoty z dílčích splátek stavebního platu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.