DPH u služeb spojených s nájmem bytu

Datum: 22.02.2021

Dotaz:

Od 1.1.2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, ele.energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Odpověď:

Pronajímatel poskytuje nájemci dvě plnění - nájem a související služby. Pro stanovení režimu DPH je nutno zkoumat, zda se jednaná o dvě samostatná plnění nebo zda je jedno plnění hlavní a druhé vedlejší. Evropský soudní dvůr například v rozhodnutí C – 349/96 Card Protection Plan uvedl, že vedlejší plnění nepředstavuje pro plátce účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. V rozhodnutí Madgett a Baldwin C -308/96 také ESD upozornil, že by hodnota plnění vedlejšího měla tvořit nevýznamnou část hodnoty plnění hlavního.

V běžných nájemních vztazích nejsou služby související s nájmem samy o sobě účelem uzavření nájemní smlouvy. Tyto služby obvykle jen umožňují optimálně využívat najatý prostor, proto naplňují znaky vedlejšího plnění a budou přebírat režim zdanění služby hlavní - nájmu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.