DPH u prodeje pozemku s tenisovým kurtem

Dotaz:

S. r. o. vlastní pozemek vedený v katastru jako "ostatní plocha". Na pozemku jsou tenisové kurty. Společnost chce tento pozemek prodat. V prosinci 2017 byl dán požadavek na změnu územního plán (změna plochy občanského vybavení-sportovních a rekreačních zařízení na plochu bydlení individuálního-městského a příměstského). Požadavek na změnu byl odsouhlasen, ale zatím nedošlo ke změně zařazení pozemku v katastrálních mapách. Bude prodej pozemků, na kterých jsou tenisové kurty už hezkou řádku let, podléhat základní sazbě DPH? Nebo bude možno prodej pozemku osvobodit z důvodu toho, že na něm je stavba = tenisové kurty, které byly kolaudované před více než 5 lety?

Odpověď:

Dani z přidané hodnoty podléhají při převodu stavební pozemky. Stavebním pozemkem rozumí zákon o DPH v § 56 odstavec 2 pozemek, na kterém může nebo má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Tazatel uvádí že, převáděný pozemek je již zastavěn stavbou tenisového kurtu. Pokud se jedná o stavbu pevně spojenou se zemí, bude převod tenisového kurtu osvobozen od daně dle § 56 odstavec 3. Osvobození se bude též vztahovat i na pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou tenisového kurtu.

Pro rozhodování zda nemovitou věc při prodeji zdanit nebo převádět bez daně bude důležité, zda jde o převod pozemku určeného k zastavění nebo o převod stavby pevně spojené se zemí a souvisejícího pozemku.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.