DPH u prodeje nemovitosti

Datum: 07.09.2020

Dotaz:

S.r.o. x let vlastní nemovitost chalupu s pozemky pole zahrada. Nyní chce vše prodat. Jak to bude s DPH ? Bude se účtovat jen u nemovitosti a v jaké výši ? Prodej bude soukromé fyzické osobě. Protože nemovitost je v dost špatném stavu, jak určit cenu za nemovitost a za pozemky i vzhledem k DPH ? Udělat odhad a dle toho uvést cenu v kupní smlouvě a pokud bude výnos z prodeje vyšší než odhad, tak upravit poměrem v % ?

Odpověď:

Převod pozemků i staveb je s určitými výjimkami osvobozen od DPH. Z pozemků se zdaňují pouze stavební pozemky a ze staveb podléhají DPH novostavby (do 5ti let od kolaudace nebo po velkých stavebních úpravách) viz. § 56 odstavec 3 zákona o DPH.

Prodej pole, které není určené k zastavění bude od DPH osvobozen dle § 56 odstavec 1. Prodej staré chalupy bude také osvobozen a režim osvobození budou přebírat i pozemky, které tvoří funkční celek s chalupou.

Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou se dle § 48 odstavec 3 zákona o DPH rozumí pozemek, který

  • slouží k provozu stavby nebo
  • plní její funkce nebo
  • který je využíván spolu s takovou stavbou.

Zahrada využívaná pro potřeby obyvatel chalupy tvoří s chalupou funkční celek. Tento funkční celek bude mít při prodeji stejný daňový režim, který se bude řídit režimem chalupy, jako hlavního a určujícího prvku transakce.

Z pohledu DPH není potřeba ceny v kupní smlouvě nijak na pozemky a stavby rozdělovat. Prodej pozemků i chalupy bude osvobozen o DPH.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.