DPH u leasingu

Datum: 25.10.2004

Dotaz:

Má plátce nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatku při pořízení automobilu formou finančního pronájmu?

Odpověď:

Plátce daně nemá nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatky při pořízení automobilu formou finančního pronájmu. Toto omezení se vztahuje pouze na osobní automobily. Vyplývá to z dikce § 75 odstavec 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zde je uvedeno:

Plátce nemá dále nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu

• formou finančního pronájmu
• při technickém zhodnocení osobního automobilu

Zákaz odpočtu se nevztahuje na nákup osobních automobilů plátcem za účelem jejich dalšího prodeje a finančního pronájmu.

Zákaz odpočtu se nevztahuje rovněž na pořízení osobních automobilů určených na vývoz plátcem.

Výjimka z tohoto ustanovení je uvedena v § 111 – přechodné ustanovení bod 12. Pro smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a předmět smlouvy byl předán do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do dne předcházejícího datu nabytí účinnosti tohoto zákona. Z tohoto důvodu je možno u leasingových smluv uzavřených do 1.5.2004 uplatňovat odpočet daně.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.