DPH při prodeji stavebních pozemků

Dotaz:

Dobrý den, FO podniká jako OSVč, kromě dalšího i v zemědělství, je plátcem DPH. Vlastní celou řadu pozemků. Nyní chce některé z pozemků prodat. Z pohledu definice stavebního pozemku podle zákona o DPH, jde o stavební pozemky, toto téma není předmětem dotazu. Pozemky má ale v různých režimech využití. Doplňuji, že na žádném z pozemků FO neprovádí přípravu na budoucí výstavbu (inženýrské sítě a pod), pozemky jsou využívané momentálně jinak (odstavné plochy, zemědělské plochy, park, jinak nevyužité plochy).
1) Pozemky má zařazeny v obchodním majetku, využívá v rámci zemědělské činnosti - prodej takových pozemků podléhá DPH.
2) Pozemky nemá zařazeny v obchodním majetku, využívá je v rámci své podnikatelské činnosti - prodej takových pozemků DPH podléhá?
3) Pozemky nemá zařazeny v OM, pronajímá je, příjem zdaňuje podle § 9 - prodej takových pozemků podléhá DPH?
4) Pozemky nemá zařazeny v OM a neplyne z nich FO ani žádný příjem - prodej takových pozemků podléhá DPH?

Odpověď:

Daňové zákony definují obchodní majetek různým způsobem. Obchodní majetek, tak jak je zmiňován v dotazu vychází z definice zákona o daních z příjmů a jedná se o majetek o kterém je účtováno nebo je evidován v daňové evidenci. Zákon o daních z příjmu umožňuje majetek do obchodního majetku vložit, případně z obchodního majetku vyjmout. Majetek využívaný pouze pro dosahování příjmů z pronájmu není považován za obchodní majetek nikdy.
Pokud hledáme odpověď na otázku, zda prodej některého majetku podléhá DPH, je nutné vycházet z definice obchodního majetku ze zákona o DPH, který v § 4 odstavec 4 písmeno c) uvádí, že obchodním majetkem se rozumí majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností.
Pro účely DPH se ekonomickou činností rozumí podnikání, tedy i činnosti obchodníka s realitami, ale také i pronájem majetku. K obdobné otázce se již vyjadřoval Evropský soudní dvůr, který v rozhodnutí věci C-180/10 a C-181/10 - Jaros³aw S³aby v. Polská republika uvedl, že pokud fyzická osoba podniká aktivní kroky k prodeji pozemků a chová se přitom obdobně jako obchodník s realitami (pozemky rozděluje, zasí»uje a vybuduje komunikace) musí být považována za osobu vykonávající ekonomickou činnost a v důsledku toho bude prodej pozemků podléhat dani z přidané hodnoty. Skutečnost zda pozemky jsou zahrnuty do obchodního majetku pro účely zákona o daních z příjmů je v tomto ohledu irelevantní.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o spolupráci?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi a rádi byste zjistili o našich dosavadních zakázkách a jejich kvalitě něco více, kontaktujte nás, prosím, níže prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Z rejstříku našich klientů Vám vybereme kontakt odpovídající Vašemu požadavku a budete si moci sami ověřit vše co Vás zajímá.

Image CAPTCHA