DPH při prodeji areálu nemovitostí

Dotaz:

Dobrý den, společnost vlastní areál bývalého zemědělského družstva.
Jde o soubor nemovitostí skládající se z skladovacích budov, administrativní budovy, zpevněných ploch dvora, zpevněných ploch panelové parkoviště a další pozemky.
Budovy neprošly žádnou větší rekonstrukcí již 10let.

Tento areál chce majitel prodat jako celek, tj budovy včetně souvisejících pozemků.

Veškeré pozemky splňují Otázka zní:
Budou při prodeji podléhat DPH pozemky, resp. pokud pouze některé, jaké použít pravidlo? Děkuji

Odpověď:

Převod stavby je osvobozený od DPH po uplynutí 5 let od první kolaudace, případně od kolaudace po podstatné změně dokončené stavby. Pokud budovy v areálu zemědělského družstva nebyly v minulých 10 letech rekonstruovány, bude jejich převod od DPH osvobozen.
Osvobození se bude vztahovat i na pozemky, které tvoří s převáděnými stavbami funkční celek. Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou, se dle § 48 odstavec 3 rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Funkčním celkem může být soubor pozemků zastavěných příslušnou stavbou případně další pozemky (zastavěné či nezastavěné), které k této stavbě náleží nebo jí slouží. Přičemž pozemek zastavěný stavbou a přilehlé (sousední, vedlejší) pozemky tvoří s tímto pozemkem zpravidla souvislý celek bez přerušení.

Pozemky, které netvoří funkční celek s převáděnými budovami, budou také od daně z přidané hodnoty osvobozeny s výjimkou stavebních pozemků, tedy pozemků, které jsou určeny k zastavění. Bližší definice stavebního pozemku je uvedena v § 56 odstavec 2 zákona o DPH.

V případě, že by v prodávaném areálu byly některé pozemky, které by splňovaly podmínky stavebních pozemků a společnost by areál prodávala jednou kupní cenou jako celek, bude režim zdanění určovat charakter hlavního plnění. Pokud důvodem, proč kupující areál pořizuje, budou stavební pozemky, bude převod podléhat zdanění. V opačném případě, kdy hlavním důvodem pro koupi zemědělského areálu budou budovy a s nimi související pozemky, bude celý převod osvobozen i přesto, že jako vedlejší plnění budou převedeny i pozemky stavební.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.