Demolice stavby

Dotaz:

Společnost koupila jednou kupní smlouvou hospodářské budovy a zemědělské pozemky.
Jednou z nemovitostí je stodola, která před několika lety vyhořela původnímu vlastníkovi.
Společnost má tuto nemovitost zařazenou dle znaleckého posudku v ceně cca 50 tis. Kč.
Nemovitost se nedá využívat a je nebezpečné ji nechat v tomto stavu.
Společnost uvažuje o demolici budovy.
Ta bude stát cca 1 mil. Kč. Na místě této odstraněné nemovitosti nezamýšlejí výstavbu ničeho.
Jak to bude z daňovými náklady, budou náklady na demolici daňově uznatelné a co zůstatková cena nemovitosti?

Odpověď:

Náklady na nákup vyhořelé stodoly, kterou bude nutno zlikvidovat, lze posoudit jako zmařenou investici. Náklady na zmařenou investici zákon o daních z příjmů výslovně neupravuje a při jejich posuzování je třeba vycházet z obecných ustanovení zákona, zejména z § 24 odstavec 1 ZDP.

Náklady vynaložené na zmařené investice by měly být považovány za daňově uznatelné, pokud poplatník prokáže, že ke stržení vyhořelé stavby došlo z objektivních důvodů a rekonstrukce stodoly by za daných okolností nebyla ekonomicky efektivní.

Pokud tedy bude odstranění stavby znamenat větší efektivitu a ziskovost, lze odepsanou zůstatkovou cenu stavby označit vynaloženou na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1 ZDP a správce daně by neměl zpochybnit jejich daňovou uznatelnost.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.