Demolice budovy

Datum: 26.06.2022

Dotaz:

Firma s.r.o., plátce DPH koupila v roce 2017 pozemky, kde součástí jednoho pozemku byla stavba občanské vybavenosti-budova v hodnotě Kč 689 166,--. Původní záměr byl postavit na těchto pozemcích bytový dům. K tomu ovšem nedošlo a firma se snaží pozemky prodat. Během let ovšem budova značně zchátrala a firma ji chce před prodejem pozemků svépomoci zbourat. Daňová zůstatková cena budovy je Kč 665 334,--. Jaký to bude mít daňový dopad a jak případ zaúčtovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Daňová zůstatková cena hmotného majetku je dle § 24 odstavec 2 písmeno b) v okamžiku vyřazení majetku daňovým výdajem.

Pouze pokud poplatník likviduje stavební dílo v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla, pak je zůstatková cena daňově neuznatelným výdajem, neboť vstupuje do jeho pořizovací ceny.

Tazatel uvádí, že nemá v úmyslu výstavbu nového stavebního díla, proto zaúčtuje účetní zůstatkovou cenu zlikvidované budovy účetním zápisem 541/021

Likvidace budovy bude mít při prodeji dopad na daň z přidané hodnoty. Prodej budovy občanské vybavenosti včetně pozemků, které s budovou tvoří funkční celek bude osvobozen od DPH. Převod nezastavěných stavebních pozemků bude při prodeji DPH podléhat.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.