Dědictví po strýci v Rakousku a prodej bytu z dědictví v Rakousku

Datum: 11.12.2022

Dotaz:

1.) Poplatník, daňový rezident ČR zdědil v Rakousku po strýci 6000 EUR + byt, který byl oceněn dle vyhlášky na 9000 EUR, náklady z pozůstalosti 500 EUR, náklady notáře spojené s dědickým řízením 200 EUR, náklady soudu s dědickým řízením 30 EUR, daň z nabytí nemovitosti v souvislosti s dědictvím 60 EUR. Bude poplatník danit dědictví i v ČR? Může si uplatnit veškeré náklady v souvislosti s dědictvím? 2.) Poplatník byt v Rakousku prodal za cenu 205000 EUR. V Rakousku byla zaplacena daň 9000 EUR, notáři 5000 EUR za vyčíslení daňových povinností v Rakousku a jinému notáři za ověření podpisů 100 EUR. Bude poplatník prodej bytu danit i na území ČR? Může si uplatnit vyjmenované náklady do daňového přiznání? 3.) Strýc nemovitost vlastnil 20 let. 4.) Bude podléhat dědictví a prodej bytu oznámení o osvobozených příjmech? 5.) Za právní zastoupení v Rakousku poplatník zaplatil 25000 Kč v ČR. Musí se stanovit poměr mezi zastoupením v dědictví a prodejem bytu? 6.) Jaký kurz bude použit pro přepočet? Pozůstalost ukončena 31.1., prodej bytu 28.5., kupní cena vyplacena 30.6.. Použije se jednotný kurz?

Odpověď:

Bezúplatné příjmy v podobně nabytí dědictví jsou v České republice zcela osvobozeny, bez ohledu na příbuzenský vztah k osobě, od níž pocházejí či jakékoliv další případné podmínky. Osvobození se vztahuje i na příjem od daně v podobně zděděného bytu v Rakousku. Na příjmy osvobozené od daně se vztahuje oznamovací povinnost dle § 38v, pokud přesáhnou po přepočtu částku 5 mil. Kč.

Příjem z prodeje bytu podléhá, dle článku 13 odst. 1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s Rakouskem, zdanění dle Rakouských zákonných předpisů, jelikož je byt umístěn v Rakousku. Současně český daňový rezident má dle § 2 odstavec 2 povinnost příjem zdanit také v České republice. Vypočtenou daň si v souladu s ustanovením článku 22 odstavec 2 smlouvy o zamezení dvojího zdanění sníží o daň zaplacenou v Rakousku, maximálně do výše daně vypočtené dle českých předpisů. Tzv. metoda prostého zápočtu.

Při výpočtu daně lze příjem snížit o vynaložené výdaje, přičemž odměnu za právní zastoupení lze odečíst jen ve výši, která se vztahuje k zastoupení při prodeji bytu. Část odměny vztahující se k vyřízení dědictví osvobozeného od daně z příjmu odečíst nelze.

Příjem se pro účely výpočtu daně z příjmů přepočte jednotným kurzem vyhlašovaným Ministerstvem financí.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.