Datum zdanění prodeje pozemku

Dotaz:

Společnost s r. o. v prosinci na základě kupní smlouvy prodala část pozemku soukromé osobě, dostala již zaplaceno. Na katastrálním úřadu se ale letos přepis pozemku již nestihne. Chápu dobře, že výnos z prodeje se zdaní letos DPPO a až v příštím roce, po přepisu na KÚ, tak dojde k vyřazení pozemku z majetku firmy?

Odpověď:

Při vyřazení pozemku se postupuje dle § 56 odstavec 10 účetní vyhlášky. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se o vyřazení převedené nemovité věci účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede v příloze účetní závěrky.

Tazatel neuvádí, zda v roce 2018 byl již návrh na vklad do katastru podán. Pokud ano, vyřadí společnost pozemek k datu podání návrhu a výnos bude součástí hospodářského výsledku za rok 2018.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.