Darování nemovitosti z hlediska DPH

Datum: 30.04.2020

Dotaz:

Jak je to s odvodem DPH při darování nemovitosti? Fyzická osoba, plátce DPH pořídila nemovitost v roce 1991, v roce 2005 nemovitost vyřadila do osobního vlastnictví a dále ji pronajímala v §9. DPH v roce 2005 nebylo vypořádáno, jelikož fyz.osoba zůstala plátcem DPH a pronájem byl uskutečňován s DPH. Při pořízení nemovitosti bylo DPH uplatněno a pak se uplatňovalo i ze všech oprav. Za posledních 10 let nebylo pořízeno žádné technické zhodnocení, které by zvyšovalo vstupní cenu majetku. Všechna technická zhodnocení byla v ceně do 40.tis.Kč, tudíž byla účtována do spotřeby, ale DPH bylo vždy nárokováno. Nyní by tato fyzická osoba ráda darovala nemovitost synovi. Bude nutné provádět úpravu odpočtu DPH podle §78ZDPH, a bude se muset odvést DPH při darování? a z jaké ceny se bude vycházet? Pokud bude nutné DPH při darování odvést, mohl by syn nárokovat odpočet z tohoto daru, v případě, že by nemovitost začal používat k podnikání nebo například k pronájmům? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Poskytnutí obchodního majetku bez úplaty (darování) je dle § 13 odstavec 5 zákona o DPH považováno za dodání nemovité věci a je předmětem daně z přidané hodnoty.  U nemovitých věcí, které plátce daruje po uplynutí 5ti let od kolaudace se jedná dle § 56 odstavec 3 o plnění osvobozené od daně.

Plátce DPH, který pořídí dlouhodobý majetek, u kterého uplatní nárok na odpočet DPH a následně tento majetek použije pro osvobozené plnění, má povinnost dle § 78 uplatněný odpočet vrátit (provést jeho úpravu). Lhůta pro úpravu však u staveb a jejich technického zhodnocení činí 10 let. Desetiletá lhůta je stanovena také pro vracení uplatněných odpočtů z významných oprav (nad 200 tis. Kč)

Tazatel uvádí, že nemovitost vlastní již více jak 10 let a žádná technická zhodnocení ani významné opravy v době 10 let před darováním neprováděl. Výdaje charakteru technického zhodnocení v hodnotě pod 40 tis, která jsou v dotazu zmíněna, nejsou za technické zhodnocení považována. Z těchto důvodů nemá plátce při darování žádnou daň z přidané hodnoty vracet.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.