Daňové odpisy a zkušební provoz

Datum: 09.01.2020

Dotaz:

Fyzická osoba, truhlář, podnikatel postavil truhlářskou dílnu, obdržel Rozhodnutí, že se povoluje užívání stavby ke zkušebnímu provozu, rozhodnutí nabylo právní moci 26. 12. 2019. Může v roce 2019 uplatnit daňové odpisy nemovitosti?

Odpověď:

Majetek lze zařadit a začít odepisovat po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. U staveb je moment zařazení do užívání zpravidla kolaudační rozhodnutí (nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

V praxi se při zařazování staveb setkáváme s pojmy „zkušební provoz“ a „předčasné užívání stavby“. Zatímco v případě předčasného užívání stavby se jedná o nedokončenou stavbu, která nemůže být zařazena do majetku a nelze ji odpisovat, v případě zkušebního provozu se jedná o stavbu dokončenou, kterou je možné zařadit a lze ji i odpisovat, a to od okamžiku, kdy bylo vydáno povolení stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu za předpokladu, že má poplatník přiměřenou jistotu, že pořizovaný majetek povolení k provozu po ukončení zkušebního provozu získá.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.