Daňové odpisy při změně účelu budovy

Dotaz:

V roce 2014 jsem pořídil nemovitost - kancelářské prostory. V průběhu roku 2015 se mi postupně podařilo ukončit veškeré nájmy a zajistit stavební povolení. V roce 2016 a až do poloviny roku 2017 jsem rekonstruoval budovu a zkolaudoval jsem ji jako bytový dům s několika byty. V druhé polovině roku 2017 jsem zahájil pronájem bytů. Účetně jsem po celou dobu budovu odepisoval ročně 2,5% (nejprve z pořizovací ceny, po technickém zhodnocení v loňském roce z nové pořizovací ceny). V roce 2014 jsem daňově budovu odepisoval sazbou 1,4%, v roce 2015 potom sazbou 3,4%. V roce 2016 jsem opět použil pro daňové odpisy sazbu 3,4% a v roce 2017 chci opět použít 3,4% z hodnoty pořízení +TZ. Je tento postup výpočtu daňových odpisů (hlavně v roce 2016 a polovině roku 2017, kdy jsem neměl žádná daňový příjem) správný? Mohu si uplatnit daňovou ztrátu z předchozích let v letech následujících, kdy již příjmy z pronájmu bytů vygenerují daňový zisk? Pokud ano, tak jakým způsobem?

Odpověď:

Administrativní budovy jsou zařazené do šesté odpisové skupiny s dobou odepisování 50 let.  V roce pořízení budovy měl být daňový odpis vypočten sazbou odpovídající šesté odpisové skupině ve výši 1,02%. V následujích letech měla být používána sazba 2,02%.

Odpisy může poplatník uplatňovat i v letech, kdy provádí rekonstrukci a nemovitost nepronajímá za podmínky, že po dokončení rekonstrukce bude budova opět sloužit k dosahování zdaňovaných příjmů.

V roce 2017 došlo k dokončení rekonstrukce a změnilo se hlavní užívání budovy na bytový dům. Bytové domy se odepisují v páté odpisové skupině a poplatník má povinnost změnit zatřídění budovy. Pro další odepisování bude používat sazbu 3,4% odpovídající páté odpisové skupině a odpisy budou vypočteny ze vstupní ceny zvýšení o technické zhodnocení.

Poplatník, fyzická osoba může daňovou ztrátu odečíst od daňového základu v následujích pěti letech. Výši uplatňované daňové ztráty uvede poplatník na řádek 44 daňového přiznání a současně rozepíše v příloze č. 3 daňového přiznání.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.