Čerpání rezervy na opravu majetku, která byla tvořena od roku 1994 (9/2019)

Datum: 19.09.2019

Dotaz:

Společnost s r. o. vytvořila v r. 1994 rezervu na opravu nemovitosti - na opravu střechy. Nemovitost je v jejich vlastnictví. V r. 2019 zahájí opravu střechy - tudíž čerpání rezervy. Předpokládá dokončit opravu střechy v následujících 2 až 3 letech. Rezerva byla vytvořena dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění zákona č. 323/1993 Sb. Čerpání rezervy bude tedy probíhat také dle tohoto znění zákona? Může být tedy rezerva čerpána po dobu 2-3 let?

Odpověď:

V roce 1994 neomezoval zákon o rezervách poplatníky v délce tvorby rezervy na opravu, ani v délce jejího čerpání. Změnu přinesla až novela č. 211/1997 Sb., ve které zákonodárce omezil délku tvorby rezervy. Dále do § 7 odstavec 5 byla přidána povinnost rezervu rozpustit nejpozději následující zdaňovací období po zahájení opravy.

Dle přechodných ustanovení k zákonu 211/1997 Sb., se nová pravidla vztahovala až na rezervy u kterých byla zahájena tvorba po 31.12.2017. Z toho důvodu je možné rezervu tvořenou od roku 1994, čerpat déle než dvě zdaňovací období.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.