Část budovy pro podnikání a část pro soukromé účely

Datum: 28.01.2020

Dotaz:

OSVČ vložila nemovitost do majetku - z toho 60 % je soukromá část a 40 % podnikatelská. Na podnikatelské části - kanceláře - budou prováděny opravy fasády - lze celou částku faktury dát do výdajů? Nejedná se o technické zhodnocení, jen oprava stávající fasády. Na soukromé části, kde byly vybudovány 2 byty, přístavba atd. bude fasáda v místě přístavby zateplena. Tato druhá faktura bude technickým zhodnocením, přičte se k ceně nemovitosti a dnem kolaudace se bude odepisovat (do podnikání 40 %, zbytek soukromá část). Je moje úvaha správná?

Odpověď:

Ano, Vaše úvaha je správná. Daňově relevantní jsou dle § 24 odstavec 1 ZDP výdaje, které slouží na dosahování zdanitelných příjmů. U výdajů na opravu fasády části budovy, ve které jsou umístěny kanceláře je tato podmínka splněna.

Výdaje na přístavbu jsou považovány, za výdaje vynaložené na technické zhodnocení, které snižuje základ daně prostřednictvím odpisů.  Protože do obchodního majetku nelze zařadit pouze část budovy, je nutné daňové odpisy počítat z celkové ceny zvýšené o technickém zhodnocení a následně odpisy krátit. Vhodným poměrem pro krácení odpisů může být například poměr podlahové plochy části určené k podnikání a plochy pro soukromé účely.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.