Časové rozlišení - předání díla

Datum: 07.02.2022

Dotaz:

Stavební firma s.r.o., plátce DPH uskutečnila v prosinci 2021 stavební práce, které ale investor převzal a potvrdil předávací protokol až v lednu 2022 (z důvodu sněhu nebylo možné např. asfaltace předat). Je správné zaúčtování v r.2021 prostřednictvím účtu 385(příjmy př.období)/602 (tržby r.2021),aby byla zachovaná časová a věcná souvislost mezi vynaloženými náklady a výnosy r. 2021? V roce 2022 bude vystaven daňový doklad v přenesené povinnosti s DUZP 31.1.2022.

Odpověď:

Účetní zápisy se v účetnictví provádějí ke dni uskutečnění účetního případu. Okamžik, kdy účetní případ nastává stanovují pro podnikatele České účetní standardy. ČÚS 001 v bodě 2.4.3 uvádí, že okamžikem uskutečnění účetního případu je mimo jiné den, ve kterém dojde ke splnění dodávky. Dodávka stavebních prací může i nemusí být splněna podpisem protokolu. Vždy je nutné z konkrétní smlouvy o dílo zjistit, kdy smluvní strany považují zakázku za dokončenou. Účetnictví má být věrným obrazem skutečnosti, jeho úkolem je zobrazit to, co se ve skutečnosti stalo, proto pokud zakázka byla splněna v prosinci 2021, bude účtování navržené tazatelem správné. Jestliže je ujednáno, že je zakázka splněna předáním díla a podpisem předávacího protokolu, bude stavební firma účtovat o výnosech v roce 2022 a náklady časově rozliší přes nedokončenou výrobu.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.